Phiên bản mới nhất của DWSF (Shinsangoku Musou MULTI RAID SPECIAL)
Nhân vật Mới : Meng Huo
TRAILER : [ame]https://www.youtube.com/watch?v=5YGdU21pfHQ[/ame]
Vài hình ảnh về game


google.com.vn