Naruto Viet Crazy Fan Club

Naruto Viet Crazy Fan Club

Nơi hội tụ của các Crazy Fan Naruto
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] Mẫu đăng kí vào làng..... Tue Dec 04, 2012 6:54 pm
[�] truyện hài naruto toàn tập Tue Jul 31, 2012 12:14 pm
[�] Admin làm chức năng post ảnh hay đưa ảnh lên mà ko cần dùng URL Tue Jul 31, 2012 11:56 am
[�] [Nhân Vật] Gaara Tue Jul 31, 2012 11:51 am
[�] Barnes and Noble Introduces Nook Tablet E-Reader Tue Nov 08, 2011 8:48 am
[�] Syria faces ‘disastrous consequences’ if Arab League plan fails Mon Nov 07, 2011 8:47 am
[�] Judge who handles child abuse cases under the spotlight after video of him beating his daughter goes viral Thu Nov 03, 2011 9:07 am
[�] Boeing leases old shuttle hangar for commercial spacecraft Tue Nov 01, 2011 10:04 am
[�] Cardinals rally twice to force Game 7 in World Series Sat Oct 29, 2011 10:39 am
[�] U.S. Expected to Charge Executive Tied to Galleon Case Wed Oct 26, 2011 10:36 am


cách chơi rubikXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jan 03, 2010 5:28 pm
avatar
[Ninja] - Sharingan_Itachi
Hokage
Hokage
Chakra : 1671
Tổng số bài gửi : 158
Join date : 30/12/2009
Age : 22
Đến từ : Làng Konoha

Thông tin
HP:
800/800  (800/800)
Chakra:
1000/1000  (1000/1000)
EXP:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
?ây là bài
h??ng d?n c?c k? ??n gi?n, d?a theo h??ng d?n c?a Leyan Lo, mình ??m
b?o khi h?c theo h??ng d?n này thì ch? c?n bi?t ??c là có th? gi?i ???c
kh?i rubik 3x3. Trong tr??ng h?p ??c xong v?n không làm ???c thì mình
khuyên nên tìm nh?ng trò khác d? d? mà ch?i ki?u nh? nh?y dây, b?n bi
hay tr?n tìm gì ??y.
Tr??c khi b?t ??u h?c, ta c?n quy ??c m?t s? th? cho d? làm vi?c:
- Viên gi?a: là viên ch? có 1 màu, n?m chính gi?a các m?t.
- Viên c?nh: là viên có 2 màu.
- Viên góc: là viên có 3 màu.Trong h??ng d?n này, nh?ng ph?n không quan tr?ng c?a kh?i rubik, t?c là
nh?ng viên không c?n quan tâm ??n s? ???c tô màu xám, còn nh?ng ph?n
quan tr?ng s? ???c ?ánh d?u X.
- Các ký hi?u:
M?i m?t c?a kh?i rubik s? ???c ký hi?u b?i 1 ch? cái t??ng ?ng:
Ph?i: R Trái: L Trên: U D??i: D Tr??c: F Sau: BR L U D F B : xoay các m?t t??ng ?ng 90 ?? theo chi?u kim ??ng h?.
R’ L’ U’ D’ F’ B’: xoay các m?t t??ng ?ng 90 ?? ng??c chi?u kim ??ng h?.
R2 L2 U2 D2 F2 B2: xoay các m?t t??ng ?ng 180 ??.

- L?u ý: khi g?p công th?c B t?c là xoay m?t B 90 ?? theo chi?u kim
??ng h? thì ta ph?i ?? m?t B h??ng v? phía mình r?i m?i xoay 90 ?? theo
chi?u kim ??ng h?. Các m?t khác c?ng t??ng t?.

-Ph??ng pháp gi?i: ?ây là ph??ng pháp làm t?ng t?ng, khi gi?i các t?ng
sau ph?i ??m b?o không làm xáo tr?n các t?ng tr??c. T?ng 1 là d? làm
nh?t, có th? gi?i b?ng tr?c giác, t? ngh? ra cách gi?i. T?ng 3 d? nhiên
là khó nh?t, ph?i h?c nhi?u công th?c và ch? m?t sai l?m ? t?ng này
c?ng khi?n ta ph?i làm l?i khá nhi?u.
2. T?ng 1:

Ta quy ??c t?ng 1 là t?ng có m?t tr?ng, t?ng 3 là t?ng có m?t vàng. Lúc
??u, ta s? ?? m?t tr?ng là m?t U. ?? gi?i t?ng 1 ta c?n làm 2 b??c:
gi?i các viên c?nh ?? t?o thành hình ch? th?p và sau ?ó gi?i các viên
góc. Chú ý r?ng các viên góc và c?nh c?n ph?i ???c ??a v? ?úng v? trí
c?a nó.T?o hình ch? th?p:


B??c này c?c k? ??n gi?n, các b?n hoàn toàn có th? t? làm ???c, mình
g?i ý cách làm sau: ??u tiên, ta c?n tìm các viên c?nh có màu tr?ng,
viên này có th? n?m ? t?ng 1, t?ng 2 ho?c t?ng 3.

N?u viên c?nh n?m ? t?ng 2:

B1: Sau khi ch?n ???c 1 viên c?nh, ta ph?i xác ??nh nó
thu?c v? v? trí nào trên kh?i rubik. ?? làm ???c vi?c này, ta xem màu
k? v?i màu tr?ng là màu gì. ? tr??ng h?p 1 màu ?ó là màu ??, do v?y
viên c?nh ph?i n?m ? ch? ch? X bên ph?i, ngay phía trên viên gi?a màu
??. ? tr??ng h?p 2, màu ?ó là màu xanh lá cây, do ?ó viên c?nh ph?i n?m
? ch? ch? X phía tr??c. Ta g?i v? trí mà viên c?nh c?n ??a t?i là goal.

B2: Sau khi xác ??nh ???c goal, vi?c
ti?p theo là tìm cách ??a m?t màu tr?ng c?a viên c?nh lên m?t U. Trong
tr??ng h?p 1, ta xoay F’, viên c?nh s? ???c ??a t?i v? trí ch? X phía
tr??c. Tr??ng h?p 2, ta xoay R, viên c?nh s? ???c ??a t?i v? trí ch? X
bên ph?i. Ta g?i v? trí mà viên c?nh s? t?i sau khi làm b??c 2 là target.

B3: Có 1 v?n ?? x?y ra là n?u làm luôn b??c 2 thì m?t
tr?ng c?a viên c?nh ?úng là ???c ??a ??n m?t U nh?ng viên c?nh l?i
không n?m ? goal. Không sao, chuy?n nh? nh? con th? ?ang ?n c? b? th?ng da ?? nó b?n b?, tr??c khi làm b??c 2 ta ??a goal t?i v? trí target
b?ng cách xoay U ho?c U’ ho?c U2. Sau ?ó làm b??c 2 r?i l?i ??a goal
tr? v? ch?n c? b?ng cách làm ng??c l?i cái U, U’, U2 ? trên. Ví d? ?
tr??ng h?p 1, cách làm s? là (U F’ U’). Tr??ng h?p 2 cách làm s? là (U’
R U).

N?u viên c?nh n?m ? t?ng 1 ho?c t?ng 3:


Ta xoay F ho?c F’ ?? ??a viên c?nh v? t?ng 2 r?i dùng ph??ng pháp trên ?? gi?i.

Gi?i viên góc:

T? b??c này tr? ?i, ta s? l?t ng??c kh?i rubik l?i, t?c là m?t tr?ng
thành m?t D còn m?t vàng thành m?t U. Vi?c này s? giúp chúng ta d? dàng
xác ??nh v? trí các viên c?n tìm.??u tiên, ta c?ng ph?i tìm các viên góc có màu tr?ng, viên này có th? n?m ? t?ng 1 ho?c t?ng 3.

N?u viên góc n?m ? t?ng 3:

B1: Xác ??nh v? trí mà viên góc c?n ???c ??a t?i b?ng cách xem xét 2 màu còn l?i c?a viên góc. Ta g?i v? trí ?ó là goal.
B2: ??a viên góc t?i v? trí ngay phía trên goal.
B3: Tùy vào t?ng tr??ng h?p, ta dùng 1 trong các công th?c sau ?? gi?i.
1. Dùng công th?c (R U’ R’ U2) ?? ??a m?t tr?ng sang phía bên c?nh.
2. Dùng 1 trong 2 công th?c trên ?? gi?i.

N?u viên góc n?m ? t?ng 1:


B1: Dùng công th?c (R U R’ U’) ?? ??a viên góc v? t?ng 3.
B2: Dùng ph??ng pháp trên ?? gi?i.
3. T?ng 2:

? t?ng này, công vi?c r?t nh? nhàng, ta ch? c?n gi?i 4 viên c?nh. ??u
tiên ta xác ??nh các viên c?nh c?a t?ng 2, ?ó là các viên c?nh còn l?i
mà không có màu vàng. Các viên này có th? n?m ? t?ng 2 ho?c t?ng 3.

N?u viên c?nh n?m ? t?ng 3:

B1: Xác ??nh v? trí viên c?nh c?n ??a t?i b?ng cách xem xét 2 màu c?a viên c?nh. Ta g?i v? trí ?ó là goal.
B2: Xoay U, U’ ho?c U2 ?? ??a viên c?nh ??n v? trí g?n goal sao cho tr?c gi?a c?a m?t F trùng màu (xem hình minh h?a phía d??i).
B3: Tùy vào t?ng tr??ng h?p, dùng 1 trong 2 công th?c sau ?? gi?i:

N?u viên c?nh n?m ? t?ng 2:

B1: Dùng công th?c (R U’ R’) (U’ F’ U F) ?? ??a viên c?nh v? t?ng 3.
B2: Dùng ph??ng pháp phía trên ?? gi?i.
4. T?ng 3:

?? gi?i t?ng 3, ta làm 4 b??c nh? sau:

??nh h??ng c?nh:

M?c ?ích c?a b??c này là t?o ra hình ch? th?p màu vàng ? m?t U. Có 3
tr??ng h?p c?n gi?i quy?t, tuy nhiên ta ch? c?n h?c 1 công th?c duy
nh?t. Khi làm công th?c d??i ?ây, t?ng 3 s? bi?n ??i theo th? t? nh?
sau:

Công th?c: (F R U) (R’ U’ F')

??nh h??ng góc:

M?c ?ích c?a b??c này là ??a toàn b? m?t U v? ?úng màu (màu vàng). Có
t?t c? 7 tr??ng h?p c?n gi?i quy?t. Khi làm công th?c d??i ?ây, t?ng 3
s? bi?n ??i nh? hình minh h?a. Chú ý hình minh h?a bên d??i th? hi?n
góc nhìn t? trên xu?ng, khi làm công th?c ta v?n ph?i gi? kh?i rubik
sao cho m?t vàng n?m ? trên cùng.

Công th?c: (R U) (R’ U) (R U2) R’

Hoán v? góc:

M?c ?ích c?a b??c này là ??a các viên góc v? ?úng v? trí c?a nó. Công
th?c d??i ?ây s? hoán ??i v? trí c?a 2 viên góc nh? hình minh h?a. ??
??a c? 4 viên góc v? ?úng v? trí, ta có th? ph?i làm công th?c này 2
l?n.


Công th?c: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')

Hoán v? c?nh:

?ây là b??c cu?i cùng, 2 công th?c d??i ?ây s? hoán ??i v? trí c?a 3
viên c?nh nh? hình minh h?a. ?? ??a 4 viên c?nh v? ?úng v? trí, ta có
th? ph?i làm các công th?c ?ó 2 l?n. L?u ý ta có th? ch? c?n nh? 1
trong 2 công th?c là có th? hoàn thành b??c này, tuy nhiên khi ?ó th?i
gian làm s? lâu h?n.

" BÀI 2"


Nh? các b?n ?ã bi?t, rubik là m?t
kh?i l?p ph??ng g?m 6 m?t v?i 6 màu khác nhau, m?i m?t bao g?m 9 ô nh?,
các b?n ph?i ??a t?t c? màu v? m?t m?t. M?t s? b?n không thích ch?i do
không bi?t cách ?? ??a v? 6 m?t v?i 6 màu nên ?ã b? d?, nay em ?ã vi?t
m?t cu?n sách h??ng d?n ch?i rubik b?ng ti?ng Vi?t, v?i hình ?nh mô t?
rõ ràng, s? giúp b?n gi?i nó m?t cách d? dàng.
Sách g?m 2 ph?n, ph?n m?t là ph?n gi?i thi?u v? rubik (các quy ??c),
ph?n hai là ph?n h??ng d?n, ph?n h??ng d?n s? d?n b?n qua 8 giai ?o?n
?? gi?i c?c rubik này v?i hình ?nh, công th?c minh h?a rõ ràng, và vì
?ây là cách khá c? b?n nên không khó ?? các b?n có th? gi?i nó
Do là m?i vi?t l?n ??u nên không tránh ???c sai sót, n?u các b?n th?y
có gì sai và mu?n ???c gi?i ?áp gì ?ó v? bài h??ng d?n này mong b?n g?i
th? ??n e-mail: ga_nhiem_h5n1_na@yahoo.com . C?m ?n các b?n.
?ây là hình rubik ?ã b? xáo tung lên

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x600.

Còn ?ây là hình rubik ?ã ???c gi?i xong

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x600.?ây là m?t hình ?nh c?a cu?n ebook

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x578.


download sách

Code:

http://www.zshare.net/download/312837404de247/


Còn ?ây là clip do mình th?c hi?n, tuy không ph?i là s? d?ng cách nh? h??ng d?n trên, mong các b?n thích nó

Code:

http://www.zshare.net/download/314952233dc9b3/


Còn ?ây là virtual rubik, dành cho b?n nào không có ?i?u ki?n mua rubik ho?c mu?n t?p xong r?i m?i mua.

Code:

http://www.goriya.com/flash/games/rubik.swf


Nhân ti?n làm luôn cái mirror nè
Code:

rapidshare.com huong_20dan_20choi_20rubik_20mot_20cach_20don_20gian.rar

Code:

mirror!!
box.net 0xzia88gtc


Mình c?ng ?ang ??nh làm 1 ebook v? Rubik 3 t?ng,tut ??u là c? b?n x?p t?ng t?ng 1, r?i nâng cao thì là d?ch t? trang http://lar5.com/cube/ .Tut ??u thì vi?t ???c g?n xong còn sau m?i d?ch ???c 1 chút, d?o này l??i quá , ng?i vào máy là l?i ch?i game .
v?a xem l?i k? l?c th? gi?i hi?n gi? là 9.86s
Code:

http://www.worldcubeassociation.org/results/events.php


Nhìn chóng c? m?t! Công nh?n Rubik c?a nó x?n th?t.
Code:

https://www.youtube.com/watch?v=uQ-VDvtbgF8


T?ng các b?n thêm 1 clip :
Code:

http://www.zshare.net/download/314952233dc9b


Bên n??c ngoài ng??i ta s? d?ng m?t
bình g?i là silicone, bình này không ph?i bình keo silicone bên mình
xài ?âu, nó là bình x?t gi?ng bình s?n c?a mình kìa, theo ng??i b?n c?a
mình nói thì bình này khi x?t xong nó ra m?t l?p d?u, khi khô r?i nó
t?o thành m?t l?p gi?ng cao su, còn cách x?t thì b?n coi clip ? d??i
?y. Cách g? thì trong clip c?ng h??ng d?n, b? m?t m?t 45 ?? r?i b? c?c
c?nh ra.
Còn bên mình không có ?i?u ki?n thì c? xoay 1 m?t 45 ?? r?i tra d?u vào
m?y cái m?t trong ?y, ho?c ai dám ch?i li?u thì g? h?t ra r?i tra d?u
vào m?y cái kh?p ?y, c?ng xoay r?t t?t, nh?ng khi g?n vào coi ch?ng b?
gãy là kh?i g?n luôn
Code:

https://www.youtube.com/watch?v=s0rjg7ckq-0


Ca?ch cu?a lars không thê? da?nh
cho newbie ????c vi? khi du?ng ca?ch na?y pha?i nha?y trong viê?c di
chuyê?n cu?a ca?c khô?i. Nê?u không thi? ba?n pha?i ti?m t??ng cu?c lâu
l??m. Nh?ng nhuâ?n nhuyê?n ca?ch na?y thi? râ?t nhanh. Co?n ca?ch theo
t??ng l??p la? ca?ch thông th???ng nhâ?t da?nh cho newbie.
Mi?nh cu?ng di?ch ????c va?i step trong ca?ch cu?a lars, ca?c ba?n tham kha?o. Anh v?n cu?a mi?nh co?n ke?m nên di?ch h?i d?? !
Code:

megaupload.com PDMFWYBD


Cách làm rubik ?c chia ra làm 4 b??c c? b?n:

B??c 1: CROSS, ?ây là b??c làm hình ch? th?p ? m?t ??u tiên (th??ng là
m?t màu tr?ng), ng??i ta hay ?? m?t ??u tiên quay xu?ng d??i cùng (D),
ai v?n còn thói quen làm m?t ??u tiên ? trên cùng thì s?a ngay ?i nhé.
Theo nh? b?n pro nói thì b??c này làm t?i ?a là m?t 8 moves, còn bình th??ng là 6-7 moves.

??c 2: F2L (First 2 Layers) ?ây là b??c hoàn thành hai t?ng ??u tiên, b??c này là làm lâu nh?t, h?n nhau chính là ? b??c này.

B??c 3: OLL (Orientation of the Last Layer) ?ây là b??c hoàn thành m?t
trên cùng (m?t màu vàng). Có 57 th? Orientation, ?ây chính là b??c quan
tr?ng ?? t? beginner tr? thành expert.

B??c 4: PLL (Permutation of the Last Layer) ?ây là b??c xoay chuy?n v?
trí các viên ?? hoàn thành t?ng cu?i sao cho m?t vàng ko b? xáo tr?n.
Có 21 th? Permutation.

Mình copy t? bài c?a sieu_sieu bên di?n ?àn gamevn. Còn cách làm thì m?i b?n vào trang http://www.speedcubing.com/
ch?n ph?n Algorithms, trong ?ó s? h??ng d?n b?n 57 th? orien và 21 th?
permu, mình m?i h?c ???c 21 th? permu thôi, còn orien và F2L ch?a h?c.
?n có mu?n th? s?c v?i rubik n x n không? mình hi?n có ch??ng trình cho
ch?i rubik t? 2x2 -> 20x20, t? 3x3 -> 20x20 còn có thêm lo?i
rubik m?i tên, t?c là ph?i làm ?úng h??ng m?i tên n?a.
Code:

http://www.gabbasoft.com/download.htm


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 581x489.

https://www.youtube.com/watch?v=_DMPJ6tNxRU
?ây là m?t thú ch?i mà mình r?t thích. ???c h?c nó t? 1 ng??i anh h? t? n?m l?p 6. Xoay theo cách truy?n th?ng ?ó là:
- xoay 1 m?t
- xoay 1 m?t 1 t?ng
- xoay 1 m?t 2 t?ng
- xoay ch? th?p ? ?áy
- xoay các góc ? ?áy
Sau này mình có h?c thêm 1 ng??i n?a & lên m?ng xem. T?t c? nói
chung ??u d?a trên ph??ng pháp truy?n th?ng ?ó. Ch? khác 1 chút v? cách
xoay thôi. Còn Rubik thì có r?t nhi?u lo?i. T? 2x2x2 ??n 5x5x5 và c?ng
thêm nhi?u d?ng c? quái khác.hê hê. H?i tr??c ông già ?i liên xô mang
v? khá nhi?u rubik (ch?c h?i ?ó ?ang m?t nên ?ánh v? buôn). Mình thì éo
bi?t gì nên bóc m? h?t ra dán l?i cho ?úng 6 màu...Rubik ?úng c?a hãng
có tem ? gi?a m?t màu tr?ng, giá mua m?i kho?ng trên 20USD thì ph?i.
Trên ?ây là clip mình t? quay theo cái cách xa x?a ??y. Hehehe múa rìu
qua m?t các bác tí. B?n th? gi?i nó xoay thì kh?ng vãi. Nh? ki?u ch?ng
c?n nhìn...bó phanh

Nh?n xét c?a mình: tay ph?i b?n làm finger trick ???c r?i ??y, nh?ng
tay trái ch?a làm ???c, nên t?p l?i (lên youtube search ch? rubik
finger trick là ra). Ti?p theo là b?n nên ??i h??ng làm, khi làm xong
ch? th?p thì nên quay xu?ng d??i, vì b?t ??u làm xong ch? th?p ??u tiên
thì các công th?c bi?n ??i ??u s? d?ng ? m?t trên (m?t n?p), nh? v?y
khi s? d?ng finger trick b?n ch? y?u là s? d?ng ngón tr?, còn làm theo
cách c?a b?n làm finger trick s? ph?i làm ngón ?eo nh?n. Còn n?u b?n
mu?n làm nhanh thì nên s? d?ng các cách ch?i nhanh c?a speedcubing.
Code:

http://www.speedcubing.com/final_layer_orientation.html
http://www.speedcubing.com/final_layer_permutation.html

ngu?n http://blog.timnhanh.com/Spoiler:
 
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jan 03, 2010 5:45 pm
avatar
[Ninja] - -Yan-
Kazekage
Kazekage
Chakra : 1540
Tổng số bài gửi : 193
Join date : 30/12/2009
Age : 23

Thông tin
HP:
800/800  (800/800)
Chakra:
1100/1100  (1100/1100)
EXP:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
hizz
mùa quýt mình mới có thể làm dc
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jan 03, 2010 6:26 pm
avatar
[Ninja] - † Jiraiya_sama †
Genin
Genin
Chakra : 578
Tổng số bài gửi : 58
Join date : 02/01/2010
Age : 23
Đến từ : núi cóc

Thông tin
HP:
800/800  (800/800)
Chakra:
200/200  (200/200)
EXP:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
khó hỉu quá
bảo thầy giáo dạy


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jan 03, 2010 7:42 pm
avatar
[Ninja] - †Vimlor_Kim†
Genin
Genin
Chakra : 510
Tổng số bài gửi : 6
Join date : 30/12/2009
Age : 24
Đến từ : Không gian

Thông tin
HP:
300/300  (300/300)
Chakra:
200/200  (200/200)
EXP:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
Mình cũng là người biết cách xoay Rubik mà sao mình thấy cách này khó quá vậy .


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jan 03, 2010 8:14 pm
avatar
[Ninja] - Sharingan_Itachi
Hokage
Hokage
Chakra : 1671
Tổng số bài gửi : 158
Join date : 30/12/2009
Age : 22
Đến từ : Làng Konoha

Thông tin
HP:
800/800  (800/800)
Chakra:
1000/1000  (1000/1000)
EXP:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
mình đang tìm hiểu cách khác để chơi dễ hơn nhưng xem ra đau đầu quáSpoiler:
 
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jan 03, 2010 8:34 pm
avatar
[Ninja] - -Yan-
Kazekage
Kazekage
Chakra : 1540
Tổng số bài gửi : 193
Join date : 30/12/2009
Age : 23

Thông tin
HP:
800/800  (800/800)
Chakra:
1100/1100  (1100/1100)
EXP:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
hizz thế mà lúc đầu kêu cực kì đơn giản
hizz hizz
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jan 03, 2010 8:38 pm
avatar
[Ninja] - Ļıġĥț_Ĺōŗď
Sannin
Sannin
Chakra : 2608
Tổng số bài gửi : 238
Join date : 29/12/2009
Age : 22
Đến từ : Konoha

Thông tin
HP:
1000/1000  (1000/1000)
Chakra:
1900/2188  (1900/2188)
EXP:
25/100  (25/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên http://nvcfc.forumvi.com

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
Nói chung mình đọc cả hiểu cái gì...
Ah có..Cái phần đầu..
Còn lại hem hỉu......


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jan 03, 2010 8:42 pm
avatar
[Ninja] - :.nek0_chan.:
Chuunin
Chuunin
Chakra : 333
Tổng số bài gửi : 126
Join date : 01/01/2010
Age : 21
Đến từ : tộc Nekon (tộc mới) :D

Thông tin
HP:
300/300  (300/300)
Chakra:
400/400  (400/400)
EXP:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
Ko hiểu gì hết, em mà chơi rubik thì chỉ biết có việc làm xáo trộn nó thôi à (tự nhận mình dở)


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun May 30, 2010 2:52 am
avatar
[Ninja] - y2k_mqm

Chakra : 1
Tổng số bài gửi : 1
Join date : 29/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik
Xem lý lịch thành viên

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------
Thank bạn nhiều lắm. Mình cũng mới học chơi Rubik, cách của bạn mình thấy rất hay và cụ thể( so với các trang web khác) Cảm ơn bạn nhiều nhé


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè![Ninja] - Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: cách chơi rubik

Nguồn : http://nvcfc.forumotion.com//t40-topic

Tiêu Đề : cách chơi rubik

http://nvcfc.forumotion.com - Naruto Viet Crazy Fan Club

--------------------------------------------------


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!cách chơi rubik

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
Mọi chi tiết xin liên hệ nick Y!M Admin: Zhao.Yun96
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Viet Crazy Fan Club :: Chuyên mục ngoài lề... :: Handmade-

NVCFC-Naruto Viet Crazy Fan Club
Copyright © 2009 by Forumotion.net
Style by Ļıġĥț_Ĺōŗď, domain by forumotion.net
Power by phpBBulletin. VER phpBB2
Mọi ý kiến xin gửi về:Zhao.Yun96@yahoo.com.vn

Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com